TẬP THỂ CÁN BỘ GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG - TP THÁI BÌNH CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

"Cuộc chiến" chống Covid-19 tại Việt Nam đã bước sang giai đoạn thứ 2, căng thẳng hơn, quyết liệt hơn, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn của tất cả mọi người. Trong thời điểm dịch chuyển biến phức tạp, cán bộ giáo viên Trường tiểu học Quang Trung - TP Thái Bình đã cùng nhau tham gia "cuộc chiến" chống dịch. Hy vọng bằng sự đoàn kết, giúp đỡ nhau sẽ giúp chúng ta vượt qua đại dịch này.

Bài viết liên quan